Η αρχή για μια ευκολότερη και καλύτερη ζωή γίνεται με τα προϊόντα μας. Αλλά δεν τελειώνει εκεί.

Επηρεάζοντας τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η SCA – η μητρική εταιρεία της Zewa – είναι μία από τις πρώτες διεθνείς εταιρείες που δεσμεύεται στην ιδέα της βιωσιμότητας. Έχοντας πειστεί ότι ειδικά οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που η πολιτική πολύ συχνά δεν μπορεί ή δεν είναι πρόθυμη να στηρίξει, έχουμε αποφασίσει από τη δεκαετία του 1990 ακόμη να πρωτοστατήσουμε σε ό,τι αφορά την προστασία του μέλλοντος του πλανήτη και της κοινωνίας μας.

Από τότε, η SCA έχει υλοποιήσει πάνω από 900 περιβαλλοντικά έργα σε όλο τον κόσμο και έχει αναπτύξει τέσσερις στόχους βιωσιμότητας που αποτελούν τον πυρήνα της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής μας για το μέλλον. 

1ος στόχος
Μείωση των εκπομπών CO2 από ορυκτά καύσιμα κατά 20%

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η μέση θερμοκρασία της θάλασσας και της επιφάνειας της γης συνεχίζουν να αυξάνουν. Αυτό το γεγονός και οι τρομερές ενδεχόμενες συνέπειές του οφείλονται σε εκπομπές καυσαερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου οι οποίες προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Αυτός ακριβός είναι ο λόγος που τα τελευταία δέκα χρόνια η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι μία από τις προτεραιότητες στην ατζέντα της SCA. Ξεκινώντας με μικρότερους στόχους το 2001, ανεβάσαμε τον πήχη των φιλοδοξιών μας και παρουσιάσαμε ένα νέο στόχο σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με τον οποίο η εταιρεία μας θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές της κατά 20% έως το 2020, έχοντας ως έτος αναφοράς το 2005. 

2ος στόχος
100% έλεγχος των πρώτων υλών "fresh-fiber"

Επειδή η αποψίλωση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της κλιματικής αλλαγής, η SCA έχει δεσμευτεί με τη μέγιστη υπευθυνότητα να χειριστεί το ξύλο ως πρώτη ύλη για τις δραστηριότητές της. 

Έχοντας στην κατοχή μας τις περισσότερες ιδιωτικές δασικές εκτάσεις στην Ευρώπη, δεν φροντίζουμε μόνο ώστε η καλλιέργεια δέντρων στα δάση μας να υπερβαίνει τα δέντρα που χρησιμοποιούμε, σημειωτέον ότι τα δάση μας απορροφούν 2,6 εκατ. τόνους CO2 το χρόνο, ποσότητα μεγαλύτερη από αυτήν που εκπέμπεται από το σύνολο της παραγωγής της SCA. 

Φροντίζουμε επίσης ώστε καμία από τις πρώτες ύλες που χρειάζεται να αγοράζουμε από την αγορά δεν προέρχεται από αμφιλεγόμενες πηγές, όπως παράνομη ξυλεία ή ξυλεία από δάση με υψηλή αξία προστασίας.

3ος στόχος
Βελτιωμένη χρήση νερού

Το καθαρό νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους στον κόσμο και η αδυναμία πρόσβασης σε αυτό αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό θέμα παγκοσμίως. Προς αυτή την κατεύθυνση, η SCA έχει αποφασίσει να μειώσει την κατανάλωσή της σε νερό κατά 15% καθώς και το οργανικό περιεχόμενο από την σπατάλη νερού κατά 30%. 

Έως τώρα, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε το ένα τρίτο του στόχου μας σε ό,τι αφορά τη μείωση της χρήσης καθαρού νερού και έχουμε ξεπεράσει το στόχο μας για 30% μείωση του οργανικού περιεχομένου από το νερό που σπαταλιέται κατά 10%. Το αποτέλεσμα είναι μια αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα γειτονικά περιβάλλοντα. 

4ος στόχος
Παγκόσμιος κώδικας συμπεριφοράς

Κατά την τελευταία δεκαετία, η SCA έχει εξαπλωθεί σημαντικά και έχει αναπτυχθεί σε μια πολυεθνική εταιρεία με παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες όπου απασχολούνται περίπου 50.000 εργαζόμενοι. 

Το μέγεθος της SCA καθιστά επιτακτική την εφαρμογή ενός Κώδικα Συμπεριφοράς για κάθε μία επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε εργαζόμενο σε όλο τον κόσμο. Με τον όρο "εφαρμογή" εννοούμε ουσιαστικά την κατανόηση και τήρηση των κανόνων και των αξιών μας που στόχο έχουν τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών εργασιακών συνθηκών. 

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα βιωσιμότητας της SCA και για να λάβετε πληροφορίες για τα διάφορα περιβαλλοντικά μας έργα, συνδεθείτε στον ιστότοπο www.sca.com/sustainability (σημειώστε ότι αυτός ο ιστότοπος είναι στα Αγγλικά).