1884 –
Η γέννηση της Zewa.

Την τελευταία δεκαετία του 18ου αι. μπήκαν οι βάσεις για την ίδρυση του brand της Zewa. Στο εργοστάσιο Zellstoff‐Fabrik Waldhof στη νότια Γερμανία το πρώτο ρολό Zewa περνά τον ιμάντα μεταφοράς. Από τα αρχικά αυτού του εργοστασίου άλλωστε δημιουργήθηκε και η εμπορική επωνυμία Zewa.